Eendrachtig gebed

Eendrachtig gebed betekent niet slechts dat we het eens zijn met elkaars mening of gezichtspunt, maar dat we het samen eens zijn over GODS WIL – wat Hij wil .

Wees waakzaam

Er is een oorlog bezig om de harten en gedachten  van onze gezinnen. We kunnen niet passief achteroverleunen en toelaten dat satan, die in Joh. 10:10 een dief genoemd wordt, onze geliefden steelt, doodt en uitroeit. We moeten hierop reageren door in gebed terug te vechten. De oorlog die we voor onze geliefden voeren, voeren we op onze knieen zoals in 1 Petr. 5:8 NBV staat: “ Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.”   

Gebedsstrategie

Onderdelen van deze strategie zijn: Bidden in Jezus’ Naam; standvastig zijn in gebed; inzien dat de strijd geestelijk is in plaats van fysiek; vertrouwen hebben; en het aantrekken van de gehele wapenrusting van God – elke dag opnieuw. ( Ef. 6:13)

Gelovige gebeden

Telkens als we bidden, raken we als het ware de hemel aan en veranderen we de wereld. De Heer heeft Zijn voorraadschuur opengegooid voor Zijn kinderen. Hij heeft Zijn onuitputtelijke bronnen ontsloten, en beloofd dat onze gelovige gebeden deze krachten in werking zetten en ze richten op de nood die wij hebben, de situatie waar we mee te maken hebben of de persoon van wie wij houden. Vergeet dat nooit als je aan het bidden bent – je raakt werkelijk de hemel aan en verandert de wereld.

Een en al gebed

In het Nieuwe Testament staan 230 verwijzingen naar gebed, sommige zeer uitgebreid, met 10 verschillende woorden voor gebed waardoor gebed wordt benadrukt. Het zijn verschillende methodes, vormen, gemoedstoestanden – allemaal beschikbaar voor ons om tegen de duivel te gebruiken. 

Hardop bidden

Eendrachtig gebed betekent hardop bidden.Iemand die nooit eerder hardop gebeden heeft kan dat een beangstigend idee vinden. Mijn hart begint nog steeds te bonzen, mijn wangen worden nog steeds rood en mijn handen voelen nog steeds klam als ik hardop bid, maar dat geeft niet. De Heer God luistert en Hij beantwoordt mijn gebeden.


Eenmalig gebed

In Matt. 6:11 NBV gebruikt Jezus een werkwoordsvorm die aangeeft dat het gaat om een eenmalige voltooide handeling.: “ Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. “ Vraag er eenmaal om, maar wel … elke dag. “Geef ons vandaag … “. Vraag dagelijks om datgene wat u die dag nodig hebt. Dat is hoe de Heer het graag wil, niet dat we geloof hebben voor alles voor een heel jaar tegelijk, maar dat we bij Hem komen als Zijn kinderen en elke keer opnieuw vragen om het brood des levens en om de Heilige Geest, dagelijks, niet eens en voor altijd. We ontvangen altijd, iedere dag.