Gebed behaagt God

Jezus Christus heeft de kracht van gebed in de handen van mensen gelegd. De gebeden van mensen hebben steden en koninkrijken van de ondergang gered. Gebed heeft doden tot leven geroepen. Het heeft de vernietigende werking van vuur gestopt en muilen van wilde beesten gesloten. Het heeft de gewone gang van zaken veranderd; het bracht regen in Egypte en droogte in de zee. Gebed heerst over alle (af)goden. Het laat de zon in haar baan stilstaan en houdt de wagenwielen van de maan tegen. Het verzoent ons lijden en onze zwakheden met het geweld van marteling en verdrukking. Gebed behaagt God en het voorziet in al onze noden.

Pasen

Jezus is opgestaan. Het is volbracht: O mens, sta stil verbreek de sleur der dorre dagen. Zwijg en keer in: om uwentwil heeft God dit peilloos leed gedragen. Al wat gij ooit aan heil verwacht ’t is in Zijn Woord: het is volbracht.

Het mogelijke doen

God verlangt naar onze samenwerking. Als we bidden om iets, wil Hij met ons werken. We moeten het mogelijke doen, Hij doet het onmogelijke. We moeten “ het probleen “ niet enkel in Zijn handen leggen zonder zelf in geloof iets te ondernemen. We moeten zelf alles doen wat binnen ons bereik ligt. Zo werken we mee aan het verrichten van Gods wonder. ( Luc. 5:4-6 )

Rijkdom

Een wijze oude man, die jaren van zijn leven aan de zending had gegeven, vroeg de Here waarom hij, na 50 jaar trouwe dienst op het zendingsveld, geen materiele bezittingen had ?. Anderen hadden het zo voor elkaar, dat al zouden ze nooit meer een dag in hun leven prediken, zij toch als miljonair met pensioen zouden gaan. De Here sprak tot hem en zei: “ Zoon, zij hebben ervoor gekozen om hun beloning op aarde te krijgen, terwijl jouw beloning in de hemel op je wacht. ( Luc. 14:14 ).

Gebed en leven

Het is het leven dat bidt. Velen denken dat zij, met hun gebrekkig geestelijk leven, zich ertoe aan moeten zetten meer te bidden. Ze begrijpen niet dat gebedsleven alleen kan toenemen in verhouding tot het sterker worden van geestelijk leven. Gebed en leven zijn onafscheidelijk verbonden.