Bidden is gezinszaak

Alleen zij die “Onze Vader” kunnen zeggen, kunnen echt bidden. Dat geeft ons het recht om te bidden. Wij zijn geen bedelaars die bij de achterdeur rondscharrelen en om een aalmoes smeken. Wij zijn kinderen die aan Gods tafel mogen zitten. Wij zijn koningskinderen. (Ef. 3:13)  

Bid in geloof

Bid in geloof, ongeacht uw gevoelslevens, tot Hem die bergen kan verplaatsen. Vertrouw op Zijn kracht en op Zijn daden, Zijn trouw en heerlijkheid. Wandel in geloof, volg Zijn leiding en zie hoe de (uw) berg opzij gaat. (Hand.4:23-31).

Geloof, hoop en liefde

De waarheid zoals die beschreven wordt door zoveel dichters, verkondigd als de hoogste wijsheid door zoveel geleerden. De waarheid – dat liefde het uiteindelijke en hoogste doel is waarnaar de mens kan streven. De betekenis van het grootste geheim dat de menselijke dichtkunst en menselijke opvatting, en geloofsovertuiging moeten overbrengen: de redding van de mens geschied door liefde en in liefde. “ Zo blijven dan: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde “ 1 Kor. 13:13

Juist -waar

ALS HET NIET JUIST IS,

     DOE HET NIET.

ALS HET NIET WAAR IS,

     ZEG HET NIET.

“ Leef in overeenstemming met het evengelie van Christus “ ( Fil. 1:27a )

Vrienden

Written with a pen.

Sealed with a kiss.

If you are my friend,

Please answer this:

Are we friends

Or are we not?

You told me once

But I forgot.

So tell me now

And tell me true

So I can say….

I’m here for you.

Of all the friends

I’ve ever met,

You’re the one

I won’t forget.

And if I die

Before you do,

I’ll go to heaven

And wait for you.

I’ll give the angels

Back their wings

And risk the loss

Of everything,

just to prove my friendship is true

have a friend like you!

Altijd bidden

Jezus leerde dat mensen altijd moeten bidden ( Luc. 18:1 ). “ Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie mag staan in Zijn heilige stede ? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedriegelijk zweert. Die zal van de Here een zegen wegdragen en gerechtigheid van de God zijns heils “ ( Ps. 24: 3-5 ).

Uitspraak

”Ijdelheid, “ zei Napoleon eens, “ was de ware oorzaak van de revolutie. Vrijheid was slechts een voorwendsel “.