Doordenkertje

We lijken het meest op beesten, als we doden,

We lijken het meest op mensen, als we oordelen,

We lijken het meest op de Here God als we vergeven.

Overwinnend volhardend gebed

Overwinnend gebed is volhardend gebed. Het houdt in dat we ons eraan toewijden stug door te gaan tot het antwoord komt ( Kol. 4:2 ). Het is geloven dat onze gebeden de levens van andere mensen zullen veranderen. Het is vol spanning verwachten, wachten tot de Heer van hemel en aarde plotseling antwoord geeft.

Levenstypering

Hoe kan ons leven getypeerd worden?. Misschien kan er veel goeds van gezegd worden, misschien nog meer kwaads. Maar het goede baat niet en het kwade wordt verzwolgen, als ons leven gegrepen kan worden in deze typering: “ Hij/zij is aan het bidden “ (Hand. 9:11b NBV). Dat is de typering van het nieuwe leven. Dat is het bewijs dat iemand zich omkeerd op zijn levensweg en naar de Heer is toegekeerd. Immers als we bidden richten we ons tot de Heer. 

Uitspraak

Door gebed kunnen we satan in de levens van anderen op afstand houden en de Heilige Geest een kans geven. ( Oswald Chambers )

In Gods gedachten …

Dat is zo ongeveer het belangrijkste wat je kunt zijn, of je achter je PC zit, achter het stuur in je wagen, achter de lessenaar in een klaslokaal, in een stoel bij je keukentafel, of in je bed lig te bidden of slapen. Je leven is geborgen in Christus. Je verrijkt Zijn erfenis. Jij bent Zijn ambassadeur. In Hem heeft je leven diepte en betekenis en doel, het doet er niet toe wat je doet. Je mag staan in de frontlinie, oprukken met het Evangelie van Christus, de zwakke heiligen steunen, twijfelende gelovigen inspireren, andere gebedsstrijders versterken waardoor onze Heer en Redder Jezus Christus verblijdt wordt. Waar het om gaat in dit leven … is de persoon te zijn of worden die Heer volkomen kan liefhebben Zijn dorst naar liefde te lessen. Wie je bent is belangrijker dan wat je doet, de zanger belangrijker dan het lied. Dat je de waarde zult ontdekken die allang van jou is als kind van de Koning. Je bent misschien niet in staat de volledige betekenis te begrijpen van iedere gebeurtenis, maar je kunt weten dat iedere gebeurtenis zinvol is en jij bent belangrijk voor de Here.   

Worstelen in gebed

Worstelen we in gebed, zoals Jacob in zijn worsteling met de engel in Gen. 32: 24. Hij worstelde, huilde en bad ( Hos. 12:4 ). Zijn geloof wankelde niet, hoewel de zegen hem in eerste instantie onthouden werd. Hij worstelde niet in eigen kracht, noch overwon hij in eigen kracht, maar in de kracht van de Here.