Sta op.

Denk niet dat u onbelangrijk bent, omdat u nog niet weet wat juist, terecht of noodzakelijk is. Sta niet toe dat uw zwakheid u verlamt om in actie te komen. Sta op !. Nog beter, sta uw Helper ( de Heilige Geest ) toe in u op te staan. Samen kunt u elke brug aan het wankelen brengen !. ( Rom. 8:26 )   

Problemen

Als God ons over rotsachtige wegen laat gaan, zorgt Hij voor stevige schoenen.

Als God een traan in uw oog geeft, wil Hij een regenboog in uw hart geven.

Wat je aan Jezus geeft, ben je niet kwijt.

 

 

Dat Gods Heilige Geest ons duidelijk mag maken ( Hebr. 9 : 8 ) hoe we de problemen op ons pad moeten oplossen ( Matt. 7: 7 ). 

Jezus wil ons op het gepaste ogenblik helpen omdat Hij onze problemen begrijpt. ( Hebr. 4: 15)

Paradox en ironie

Is het niet fascinerend dat de slang die de grootste overwinning via een boom ( de boom van kennis van goed en kwaad Gen. 3 ) behaalde, ook zijn grootste nederlaag aan een boom ( het kruis van Golgotha Matt. 27:50 ) leed ?. Is het niet ironisch dat  de eerste Adam in de hof van Eden voor de verleiding bezweek en de laatste Adam ( Jezus ) zijn grootste verzoeking in de hof van Getsemane overwon ?. Alleen de Here kan zo’n senario bedenken !

Eeuwigheid

Geen menselijke sympathie verblindt ons voor de eeuwigheid, want men kan leven in een menigte, maar men ontmoet de Here en de eeuwigheid in de eenzaamheid.

Uitspraak

U kunt meer doen dan alleen bidden nadat je gebeden hebt, maar je kunt niet meer doen dan bidden totdat je gebeden hebt. ( S.D. Gordon )

Een rein hart

Ons hart moet rein zijn, wanneer we bidden. We ondermijnen onze gebeden als we niet bidden vanuit een rein hart. Gebed wordt niet verhoord als het ons ontbreekt aan vergevingsgezindheid, als er verbittering, egoisme, trots, boosheid, irritatie of wrok in ons hart is. “ Had ik kwaad in mijn hart gevonden, de Heer had mij niet gehoord. “( Psalm 66:18 NBV ).