Doordenkertje

Het uitspansel dat we zien bestaat uit wolken. Wolken bestaan uit lucht. Lucht bestaat uit : zuurstof, stikstof en stof. In “ stof “ bevinden zich zeer fijne zwaveldeeltjes waardoor we diverse kleuren kunnen onderscheiden.

Uitspraak

De Geest Gods maakt van uw geest een onverwoestbare triomfvestiging. Een ande mens verblijden is zoetstof voor de ziel, een verrijking voor het hart. ( Henri )

Hemel

Als wij denken dat de “ hoop op de hemel “ het hoogste is wat Jezus Christus ons kwam schenken, dan zullen we levenslang in een geestelijke onvolwassenheid blijven leven. Gericht op de hemel maar doelloos op aarde.


Koninkrijk

Jezus hele leven is 1 duidelijk beeld van 2 koninkrijken die elkaar bestrijden en waarin : – de waarheid de universele leugenaar te weer staat. – de werkelijkheid de schijnheilige godsdienstigheid aan de kaak stelt. – de gezondheid het domein van de ziekte een slag toebrengt. – de bevrijding de boeien van de geestelijke gebondenheid verbreekt. – de liefde de diepten van de menselijke angst overstelpt. – de vergeving de veroordeling verjaagt die de schuld met zich meebrengt. – de heelheid de beperkingen uitbant die de zonde bewerkt. 

Doelgericht

Onze gebeden hoeven niet lang en gedetailleerd te zijn. Korte, doelgerichte  gebeden zijn ook krachtig. De Here luistert altijd. Hij heeft aandacht voor elk woord. Ja, de Here van het heelal heeft een luisterend oor voor ons, en in Hem kunnen we bommem onschadelijk maken die de vijand gelegd heeft om te vernietigen wat de Here met ons leven wil doen ( Ps. 143:10 ).