Doordenkertje

Wie een spotter berispt,

haalt zich smaad op de hals.

Wie een slechtaard

zijn gebreken verwijt evenzo.

Maak een spotter geen verwijten:

hij gaat u maar haten;

Doe het een wijze,

die zal u waarderen. ( Spr. 9:7-8 )


Bidden voor anderen

Bidden voor anderen betekent dat we deel uitmaken van een voornaam elite-gezelschap in de hemel. Bidden brengt ons en degenen voor wie we bidden aanzien. Het richt de schijnwerpers op hen, maakt van onbeduidende personen mensen die belangrijk zijn voor de Heer. ( Ezech. 22:30 )

De toekomst

“ Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij Hem zijn. Troost elkaar met deze woorden “ (1 Thess. 4:16-18 NBV). Het woord “ weggevoerd ” is de vertaling van het Griekse woord dat wegrukken betekent. De dag nadert snel dat Jezus Christus terug zal komen om Zijn volgelingen “ weg te rukken “ uit de graven van de wereld, en degenen van ons die nog leven en achterblijven zullen zich bij hen voegen in de grote ontkoming!. Dat is de hoop van de toekomst voor ons, christenen.  

Gebedsrust

Denk niet als U uw speciale begeerte niet krijgt, dat u tevergeefs gebeden hebt. De Here weet wat het beste voor U is. (Rom. 8:28) Het is niet van belang, wat er precies met ons gebeurt, maar wel hoe we het best Gods eer kunnen bevorderen. Daar moeten we ons aan overgeven. Er zijn in het verleden duizenden die op hun gebed niet de hun gewenste uitkomst zagen. ’t Is maar de kwestie, wat de Heer het meest verheerlijkt. (Dan. 6:17-29)  

Bidt voor een ander

De Heer verandert jou als je bidt voor een ander.Je zult je horizon verbreden en niet meer alleen naar je eigen situatie kijken. Je zult meer meeleven met anderen. Je zult op een positieve manier betrokken raken bij wat er bij anderen spreekt; en je zult je realiseren dat je niet machteloos bent, dat je van betekenis kunt zijn voor de andere.

Gebed is een hartekreet

Voor de Heer is niemand een niemand. Ieder individu is van onschatbare waarde voor de Heer. Onze gebeden zouden in overeenstemming moeten zijn met de vreselijke goddeloosheid waaruit de mensen gered moeten worden. Hoe erger de goddeloosheid, hoe meer gebed. Niemand zou door het leven moeten gaan, zonder iemand die voor hem of haar bidt. ( 1 Tim. 2:1-4 )