Op de bres

Hoewel de Here almachtig is, alles kan en aan niets gebrek heeft, heeft Hij toch aan de mensheid een vrije wil gegeven en bepaalde vrijheden hier op aarde. De zondeval plus de invloed van duistere machten, die misleiden, ketenen en kwellen, maakt dat velen op aarde in nood zijn en pijn lijden. De Here verlangt ernaar hen te helpen en wacht op het gebed van degenen, U en ik, die voor hen op de bres willen staan en een helpende hand bieden. ( Matt. 25:35-36 )

Tongen

Bidt voor alles in tongen en de vrede des Heren zal je ziel vullen en ontvang inspiratie in uw hart en wijsheid in elke situatie. ( Jes. 48:17-18, Jac. 1:5, Judas 20 )

Testament

Een oud mens zei: “ Ik heb nu al mijn bezittingen nagelaten aan mijn gezin. Er is nog 1 ding dat ik ze ook nog graag zou willen geven: Het christelijk geloof. Als ze dat hadden, en ik had ze niet 1 Eurocent gegeven, dan zouden ze onschatbaar rijk geweest zijn, en als ze dat niet hadden, en ik zou ze de hele wereld geven, dan zouden ze ontzettend arm zijn.

Zaad van geloof

Het zaad van geloof ontstaat louter uit het horen van het Woord van God, geschreven of gesproken onder inspiratie van de Heilige Geest. Velen brengen een boodschap die de ziel vermaakt en het vlees geruststeld, in plaats van een boodschap rechtstreeks uit het Woord van God, waardoor de ziel verandert en het vlees wordt gedood !. ( Amos 8:11 , Gal. 1:10 )