Relatie

Echt bidden is gebaseerd op een relatie met de persoonlijke Here zelf door de verzoening die Jezus Christus op Golgotha volbracht heeft. Al heeft dat offer bijna 2000 jaar geleden plaatsgehad, de gevolgen ervan zijn merkbaar bij al Zijn kinderen, in welke eeuw ze ook leven. ( 1 Joh. 3:1 ) 

Samen

Jezus zelf heeft beloofd bij ons te zijn want er staat geschreven:
‘Want waar twee of drie vergaderd zijn (lees ook: bidden) in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.’ (Mattheüs 18-20)

Zing

De Bijbel zegt:” Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; ondericht  en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. “ ( Kol. 3:16 NBV)

Gevoel

Gebed behoort gevoel te hebben; het kan geen koude intellectuele oefening zijn, want ook dat verstoort de balans die de Here van ons vraagt in het gebed en in ons totale leven.

Kruisdood

JEZUS Betaalde met Zijn kruisdood voor een schuld die Hij niet had uitstaan, voor mensen die een schuld hadden die zij niet konden betalen. ( Marc. 14:22-24, 1 Kor. 11: 24-26 )