Timing

Een obstakel is iets wat we zien als we de blik afwenden van ons doel. Gebed helpt ons om ons af te stemmen op de timing van de Here, zodat de granaten, die op een vooraf bepaald tijdstip op ons worden afgevuurd ons niet raken. Als wij de timing van de Here volgen, mogen wij weten dat satans geschut te vroeg of te laat komt om ons te kunnen raken.

Belofte

Als we in gebed tot de Here Jezus komen, dan zullen we de altijd geldige belofte van goddelijke toerusting ontvangen ( Hand. 2 : 39 ). We kunnen deze ervaring niet verdienen door ons gebed, maar wel ontvangen door ons gebed.

Sleutel

Gebed opent de deur voor de dynamiek die de wereld van de duisternis schudt en geweld toebrengt.De troepen van de hel hebben geen enkel respect voor onze pogingen net zo slim of net zo sterk als hen te zijn. Maar zij worden gedwongen hun posities prijs te geven aan diegenen die baden totdat zij kracht ontvingen. Kracht is de sleutel tot onze overwinning en gebed is de weg tot kracht. ( Joh. 16 : 23 )

Doel

Als we voet zetten op de grond waarheen de Here ons geroepen heeft en onze gebeden gaan richten op de doelen die Hij ons heeft toegewezen, worden deze gebeden als projectielen – vernietigingswapens om de plannen van de vijand te verijdelen. ( Ez. 4 : 2 )

Uitspraak

De Geest Gods heeft je tot inkeer bewogen, Hem dienen, eren vol ontzag en trouw maakt je zo anders; Zijn kind te zijn is je gegeven, weet van je beloning. Mal. 3 : 16 ( Henri )