Volhardend gebed

Gods beloften voorzien ons van richtlijnen om te kunnen bidden wanneer ons verstand vermoeid en ons hart zwaarmoedig is, en we niet meer weten wat we moeten bidden. Daarnaast helpen Zijn beloften ons volhardend te zijn in gebed als we Zijn eigen woorden telkens opnieuw voor Hem herhalen. En dan, als deze gebeden beantwoord worden, is alle glorie voor Hem, de Schepper en Voleinder van ons geloof.    

Waarom bidden

– Omdat we dan gemeenschap hebben met onze Heer en Vader ( Openb. 3:20 ).

– Omdat gebed Gods Naam verheerlijkt ( Joh. 14:13 ).

– Omdat gebed ons verlost uit al onze benauwdheden ( Ps. 34:7 ).

– Omdat we dan Gods wijsheid leren kennen ( Jac. 1:5 ).

– Omdat satan door gebed verslagen wordt ( Matt. 18:18-20 ).

– Omdat gebed ons geloof vermeerdert ( Jac. 5:17 ).

– Omdat gebed resultaat oplevert ( Matt. 6:10, Jac. 5:16 ).

– Omdat Jezus bad ( Marc. 1:35 ).

Gebedspartner

Als je een gebedspartner hebt, wordt je 10x zo sterk. Een prachtig voorbeeld van de kracht die de Heer loslaat als 2 of meer mensen bij elkaar komen om te bidden staat in Deuteronomium 32:30-31 NBV.” Want hoe zouden zij met 1 man duizend van jullie kunnen achtervolgen, met 2 er tienduizend verjagen, als de Heer, jullie rots, je niet uitleverde?. Jullie vijanden zullen het erkennen: de rots waarop zij steunen is niets naast jullie rots “.

Bidden voor geliefden

We moeten bidden dat de harten van onze geliefden ontvankelijk zullen zijn om te horen ( Luc. 8:8,15), dat hun geestelijke ogen geopend zullen worden ( 2 Kor. 4:3-4), dat ze verlost zullen worden van de kracht en de redeneringen van de boze ( 2 Kor. 10:3-4 ) en dat ze zich zullen keren tot Christus en Hem aannemen ( 2 Kor. 7:10 ).

Gebedsdekking

We hebben slechts een paar jaar om overwinningen te behalen en een eeuwigheid om ervan te genieten. Wat een vreugde om te bidden voor onze generatie dat ze de Heer met hun hele hart zullen liefhebben en zich aan Hem toewijden. Bidden voor toekomstige generaties is een bijbels gegeven. Jezus beroemde gebed in Johannes 17 raakt elk hart diep door de waarheid van het 20ste vers (NBV) waar Hij zei:” Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Op dat moment bad Jezus voor jou en mij. En nu ruim 2000 jaar later, koesteren wij ons in Jezus’ gebedsdekking.

Gebed en smeking

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. (Fil. 4:5-7)

Het geloofsgebed

Laat deze bijbeltekst je hart bemoedigen en je eraan herinneren dat je de rechten en de privileges van een kind van God en van een priester hebt. Je mag vol vertrouwen bidden – niet aarzelend, angstig of onzeker – maar vrijmoedig. “ Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil. En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben (1 Joh. 5:14-15 NBV).