Prijzen

Om effectief te bidden moeten we leren de Here te prijzen. “ Wanneer gij bidt “ zo begon Jezus Zijn onderwijs, “ zeg dan: Onze Vader die in de hemelen zijt … Heilig, heilig, is uw Naam “ ( Ps. 92 : 2 ).

Uitspraak

Dan zult gij roepen en de Heere zal antwoorden, gij zult schreeuwen en Hij zal zeggen: zie hier ben Ik. Zo gij uit het midden van u wegdoet het juk, het uitsteken des vingers en het spreken der ongerechtigheid. ( Jess. 58: 9 ) ( Henri )

Danken

DANKT ONDER ALLES, WANT DAT IS DE WIL GODS IN CHRISTUS JEZUS TEN OPZICHTE VAN U ( 1 Thess. 5:18 ). Dit vers zegt niet: “ Alles wat er gebeurt is Gods wil in Christus Jezus voor u, dus dank Hem voor alles “, maar wel: “ Dank onder alles – want juist die geest van dankzegging is Gods wil in Christus Jezus voor u “. Wat de situatie ook is, hoe uitzichtloos misschien, wij moeten de Here prijzen, echter niet voor wat ons overkomt, of voor wat Hij toelaat in ons leven, maar omdat Hij groter is dan de omstandigheden en dat Zijn liefde ons de overwinning in de beproeving garandeert. ( Ef. 5:20 )

Liefde

“ God is Liefde ! “ is geen afgezaagde uitspraak maar een bijbelse waarheid. ( 1 Joh. 4 : 8 ) Daarmee wordt de Almachtige niet van Zijn persoonlijkheid ontdaan en vervangen door een idee of gevoel. Integendeel, daarmee wordt het Wezen van de Here gedefineerd. “ God is Liefde “ wil zeggen dat alles wat aan de hoogste kwaliteiten van de liefde beantwoordt, van Hem komt. Hij is de bron van alle werkelijke liefde. ( Jac. 1 : 17 )

Persoonlijkheid

De schitterende persoonlijkheid van de Vader werd door Jezus Zelf op zo’n volmaakte wijze weerspiegeld, dat de Heiland kon zeggen: “ Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien “. ( Joh. 14 : 9 )