Vrede

Bid ootmoedig, dat de Here de overheid in de weg van de gerechtigheid leidt. Want de gerechtigheid is de enige grondslag van vaste vrede. ( Psalm 85 : 11 )

Ver

“ Wat mij betreft, het zij verre van mij, dat ik tegen de Here zou zondigen door op te houden voor u te bidden; ik zal u de goede en rechte weg leren.” (1 Samuël 12:23 )

Vakantietip

Ieder kind heeft tijdens de vakantie evenveel of zelfs meer uren slaap nodig dan anders, omdat het zich lichamelijk meer uitleeft. Het zal zich ook beter aanpassen, als het de voeding krijgt die het gewoonlijk goed verdraagt. Vermijd rauwe en ongekookte voedingswaren en laat uw kind vooral voldoende drinken. Gebruik water dat uit gesloten flessen komt en vermijd het gebruik van ijsblokjes.  

Gedicht

Bidt om de liefde van uw Heer.

Bid om uit Hem te mogen leven.

Bid als een kind, vraag altijd meer.

Hij heeft beloofd het u te geven.

Zoek naar Zijn hand, God staat gereed

Zich met uw leven te verbinden.

Zoek naar Zijn aangezicht, en weet;

Hij zal Zich zeker laten vinden.

Klop aan Gods hart, ja, doet het nu.

Klop maar, Hij sluit u nimmer buiten.

Ga aan Gods hand, Hij zal voor u

De deur van ’t Vaderhuis ontsluiten.

( E. IJskes- Kooger )

Zegen

Heeft de Here werkelijk haast?. Is het waar dat Hij verlangt om te zegenen?. Gewis en zeker !. Maar Hij kan niet de vrucht plukken voor die rijp is. Hij kan u niet verhoren tenzij u tot die innige overgave en dat levend geloof gekomen zijt, dat de zegen werkelijk nemen kan. ( Luc. 18 : 7-8 )