Zegeningen

p{margin:0}

Tel uw zegeningen. Tel ze een voor een en ge ziet de liefde van de Here door alles heen. Alleen die zegeningen mogen niet ons motief zijn om Hem te dienen !. Wij moeten de Here dienen op basis van Wie Hij is en niet op basis van wat Hij voor ons kan doen. ( Luc. 4 : 18 – 19 )

Rust

p{margin:0}

Door ons onder te dompelen in de waterbron van aanbidding, kunnen wij binnengaan in de aanwezigheid van de Here en Zijn rust ervaren. Zo kan ons menselijk denken tot rust komen, zodat de Heer Zijn plannen en raadsbesluiten in ons leven kan spreken. Aanbidding zorgt voor de juiste atmosfeer voor tijden van heilige romantiek tussen de Here en degenen die Hem liefhebben. ( Ps. 51 : 17 ) 

Heerlijkheid

p{margin:0}p{margin:0}p{margin:0}Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid … ( Ef. 3 : 20 )

Vrijmoedig

p{margin:0}

Om de weg van het gebed te bewandelen moeten we eerst in beweging komen en dit is vermoedelijk de grootste nood waarmee wij vandaag de dag worden geconfronteerd: te veel gelovigen aarzelen om te bidden vanwege een gevoel van onwaardigheid; een twijfel aangaande de wil van de Here, in deze of gene zaak; een onzekerheid of het wel “ goed “ is wat zij willen vragen; een vaagheid over “ hoeveel “ zij mogen vragen; een angst dat de Here niet zal verhoren. Jezus zegt: “ Vraag zonder omwegen, vraag met onbeschaamde vrijmoedigheid “. En Hij leert duidelijk dat Zijn hemelse Vader zal zorgen dat er word voorzien in alles wat u nodig hebt. ( Joh. 15 : 7 )

Uitspraak

p{margin:0}

Het past de dienstknecht niet om naar rijkdom, naam en eer te streven in de wereld, terwijl de Heer arm, onaanzienlijk en veracht was. ( Dr. Anthony Norris Groves )