Positief

Een positief effect van bidden is dat onze gewetens zich kunnen ontwikkelen in gunstige omstandigheden wanneer we proberen te bidden naar de wil van de Here.

Zegen

Gebed ontketent zegeningen, verandert levens, bouwt kerken, valt de duivel aan en zorgt voor vernieuwing in ons denken, in allerlei gemeenschappen, zelfs in hele landen. ( 1 Kron. 4:9-10 )

Schat

Er is niets waarvan wordt beloofd dat we dat van de Here mogen verwachten, waarvoor we niet tegelijk verzocht worden omdat  Hem in gebed te vragen. Het is absoluut waar dat we de schatten mogen opgraven die worden aangewezen in het evangelie van de Here, en waar we in geloof verlangend naar hebben uitgekeken.

Gebedsworsteling

Je zult nooit kracht ontvangen op je gebed als je naar jezelf blijft kijken, maar des te meer als je je op Jezus richt. Als je de moed dreigt te verliezen, concentreer je dan op Jezus, die je zal helpen om je gebedsworsteling tot een goed einde te brengen. 

Leef vandaag

Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zij eigen kwaad. ( Matt. 6:36 )