Elkaar

Gebed en bijbellezen horen bij elkaar. Voor, tijdens en na het bijbellezen moet je bidden. Je moet verwachten dat de Here tot je spreekt als je leest, en daarna bidden naar aanleiding van wat Hij heeft gezegd. ( Luc. 24: 32 )

Vertel het

Gebruik het gebed om uw gevoelens bij de Here te luchten. Vertel Hem uw frustraties. Schreeuw het bij Hem uit.  Hij zal nooit verrast of ontdaan zijn over uw boosheid, uw pijn, uw onzekerheid of welke andere emotie dan ook. Vertel Hem daarom precies hoe u zich voelt. Hij houdt van U.

Instelling

De Here heeft het gebed verordend als de Goddelijke instelling waardoor Zijn zegen naar de aarde wordt gebracht. Hij kan Zijn verordening niet verbreken, en wacht verlangend naar de gebeden van Zijn kinderen. Als zij weinig bidden, kan Hij weinig zegenen; als zij veel en gelovig bidden, zegent Hij veel.

Uitweg

De Bijbel zegt:”U hebt geen beproevingen te doorstaan, die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan”. ( 1 Kor. 10:13 NBV )

Uitspraak

Op het gebed wil de Here dingen doen, die Hij anders zou laten. Op gebrek aan gebed wil Hij dingen laten, die Hij anders zou willen doen. ( Andrew Murray )

Ontwaak

De oorzaak, dat er zo weinig zegen en kracht in de kerk is, is dat er zo weinig gebeden wordt. Als Gods Kerk ontwaakt om te bidden, zal de Here opwaken tot haar verlossing.