Inhoud

De Bijbel is wel in een bepaalde tijd geschreven. Zijn taal is wel door een bepaalde periode gekleurd, maar de inhoud en de lessen die we eruit kunnen leren, gelden voor alle eeuwen.

Kroon

De Here wil geen slaven, Hij wil dat we Hem vrijwillig en uit liefde dienen. Daarom laat Hij ieder van ons de vrije keus. Niemand hoeft voor de verleidingen van satan te bezwijken. Wie het schild des geloofs ter hand neemt en satan weerstaat, zal zien dat satan van hem wegvlucht en dat de Here tot hem nadert ( Jac. 4 : 7 ). Ja, hij zal tot de overwinnaars worden gerekend, die eens de kroon des levens ontvangen.

Doordenkertje

p{margin:0}

Wie heeft ooit de wind gezien ?. Niet jij nog ik; maar als de bomen hun kruinen buigen, gaat de stormwind er doorheen. ( Luc. 8 : 22 – 25 )

Bestemming

p{margin:0}

Als je voor iemand bidt, vindt die persoon gemakkelijker zijn bestemming om het plan van de Here voor zijn leven te volgen. ( Jess. 40 : 31 )

Uitspraak

p{margin:0}

Bidden is aan de ene kant het voornaamste en eenvoudigste wat een gelovig mens kan doen, en aan de andere kant het hoogste en moeilijkste. ( Andrew Murray )