Eeuwigheid

Geen menselijke sympathie verblindt ons voor de eeuwigheid, want men kan leven in een menigte, maar men ontmoet de Here en de eeuwigheid in de eenzaamheid.

Uitspraak

U kunt meer doen dan alleen bidden nadat je gebeden hebt, maar je kunt niet meer doen dan bidden totdat je gebeden hebt. ( S.D. Gordon )

Een rein hart

Ons hart moet rein zijn, wanneer we bidden. We ondermijnen onze gebeden als we niet bidden vanuit een rein hart. Gebed wordt niet verhoord als het ons ontbreekt aan vergevingsgezindheid, als er verbittering, egoisme, trots, boosheid, irritatie of wrok in ons hart is. “ Had ik kwaad in mijn hart gevonden, de Heer had mij niet gehoord. “( Psalm 66:18 NBV ).


Heiland

Neem vanaf nu de eeuwigheid nooit meer licht op, velen staan voor de werkelijkheid van de hel, de eeuwige scheiding met de Here, omdat ze niet zien dat het allerbeste van de wereld hun naar een verloren eeuwigheid brengt. Velen hebben alleen meer een historische Christus en niet een persoonlijke Heiland, die hun naar de overkant wil brengen. ( Joh. 4: 25-26 )

Hartstocht

Velen zijn meer belast met de zorgen van elke dag en de genoegens van het leven. De dingen van de Here zijn wel een deel van hun hart, maar het is niet hun hartstocht, ook al beleiden ze de Jezus als Heer. ( Openb. 3:20 )

anderen bereiken

Als we ons leven op God richten, komen ook medemensen in beeld.

Het is een christelijk werk om heidenen te bereiken met Gods liefde,

maar een heidens werk om ” christenen ” te bereiken met Gods genade.

God kent ons volkomen ( Hebr. 4 : 13 ) Hij weet wat er in ons omgaat ( Joh. 2 : 24 – 25)

Maar Gods plan met ons staat vast. Hij wil het allerbeste voor ons, nu en later bij Hem.

Hij luistert naar ons geroep om hulp. Hij belooft dat we Hem zullen vinden als we Hem

oprecht zoeken ( Jer. 29 : 11 – 13 ).