Wat het gebed kan geven

Als men eens wist wat het gebed kan geven, dan ging eenieder op z’n knieen door het leven ! Een mens staat pas stevig op zijn benen als hij op z’n knieen voor het kruis heeft gelegen. ( 2 Sam. 22:31 )

Vader Zoon Geest

Jezus zei :” Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien ( Joh. 14:7 NBV ). In feite zei Jezus : “ De Vader is niet hier, maar in de hemel maar Ik ben hier. Als je Mij echter  leert kennen, dan zul je Mijn Vader ook kennen, want wij zijn een “. Hetzelfde geldt voor de Heilige Geest. Jezus is niet langer onder ons. Hij is terug bij de Vader. Als u echter de Heilige Geest, door Jezus gestuurd ( Joh. 16:5-17 ) leert kennen, zult u Jezus kennen want Jezus en de Heilige Geest zijn ook een. Daarom wordt de Heilige Geest ook wel de Geest van Christus genoemd. ( 1 Petr. 1:11, Rom. 8:9, Joh. 14:15-18 )   

Overwinnend gebed

Onze overwinnende gebeden zijn als de wind van de Heilige Geest, die het onderwerp van ons gebed langzaam maar zeker doet buigen voor de aanhoudende kracht van de Here.

Uitspraak

Wijsheid begint met verwondering … ( Socrates )
De ware wijsheid, die van de Here komt, is zachtmoedigheid en openbaart zichzelf niet allereerst in de woorden die men spreekt, doch in de wandel die men gaat (Jac. 3:13-18).

Vertrouwen

Zonder de Here kunnen wij het niet. Zonder ons wil de Here het niet. De aardse machthebbers tonen hun MACHT EN kracht IN DE WERELD, op TV, in de kranten met cijfers en statistieken. Maar de Vader heeft alles aan Jezus onderworpen en aan Zijn voeten gelegd. We zien dit thans nog niet. Maar we zullen het zien. (Hebr. 2:8 ). Durven we alles op het spel zetten, omwille van de grote liefde van onze Here ?. Niet verder denken, alleen maar vertrouwen, dat de Here wel zal zorgen. Alleen maar weten: ik wil mij geheel aan Hem geven. ( Luc. 21:1-4 ).

Bidden is ademhalen

Om ons “geloofsbloed” gezond te houden moeten we flink en diep ademhalen.

De zondige Adam moet eruit en de Heilige Geest uit de tweede Adam, Jezus Christus, moet erin.

Elke dag diep ademhalen doordat we de berg van het gebed beklimmen.

Hoog klimmen geeft al een flinke ademwisseling.Geen berg is zo moeilijk te bestijgen als die van het gebed. 

Volhouden; als alles aan en in je je omlaag wil trekken: Dan opstijgen

tot de Here God ! Juist dat is zo gezond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Onze Here Jezus bracht elke nacht door op de Olijfberg. ( Luc. 21 : 37 – 38 )

Doordenkertje

Blijdschap  is liefde die zich verheugt

Vrede is liefde die rust

 

 

Lankmoedigheid is verdraagzame liefde

Vriendelijkheid is liefde die anderen dient

Goedheid is liefde die het beste zoekt voor anderen

Trouw is liefde die zijn beloften houdt

Zachtmoedigheid is liefde die bewogen is met pijn van anderen

Zelfbeheersing is liefde die regeert