Zegenbede.

” Komt, prijst de Here, alle gij knechten des Heren, die des nachts in het huis des Heren staat. Heft uw handen op naar het heiligdom en prijst de Here. De Here zegene u uit Sion, Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft “. ( Psalm 134 NBG ).
We moeten onze handen in gebedshouding ( Ps. 134:2 ) uitstrekken naar de Heer en smeken en schreeuwen om hulp ( Ps. 28:2 ), met toewijding onze handen opheffen ( 1 Tim. 2:8 ) met onze handpalmen gericht naar de hemel en onze armen uitspreiden naar de hemel ( 1 Kon. 8:22 ) neergeknield ( Erza 9:5 ) dan kan de Heer ons zegenen naar Zijn Wil.

Het belang van aanbidding.

Jezus zeide: ” Het uur komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders ” ( Joh. 4:23 ). Aanbidding is zo belangrijk, niet alleen gezamelijk, maar ook in ons persoonlijk leven. Als wij Hem beginnen te aanbidden, zal de tegenwoordigheid des Heren over ons komen. De Bijbel zegt in Psalm 91:1 : ” Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen “. Aanbidding is die schuilplaats. We moeten een levenshouding van gebed ontwikkelen. We moeten een levenshouding van aanbidding ons eigen maken.

Het gebed van berouw.

Een ding dat een kind van God meer moet hebben dan enig ander ding is berouw. 1 Joh. 1:9 zegt: ” Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheden “. Wist U dat dit vers niet geschreven werd voor de zondaar maar voor de wedergeboren gelovigen. 1 Johannes werd aan de Kerk geschreven. Dat omvat alle soorten zonden. De bewuste en de onbewuste zonden. Soms geeft U aanstoot aan mensen zonder dat U zich daar van bewust bent. Maar als U berouw hebt, zal de Here God U vergeven, U wassen en U reinigen. 

De kracht van ’t gebed.

” Ik bid voor jou ! “
Vier kleine woordjes, maar wat wordt er veel in gezegd.
Al je verdriet, je pijn, je moeite wordt voor Gods troon neergelegd.
Zolang er mensen voor je bidden, sta je in ’t leven niet alleen.
Zij bouwen met gevouwen handen, een muur, beschermend om je heen.

Bidt zonder ophouden.

” Het einde aller dingen is nabij gekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter opdat gij kunt bidden ” zegt Petrus ( 1 Petr. 4:7 ). Paulus zegt: ” ter voorbereiding van de volheid der tijden ” ( Ef. 1:10 ), en ” u gedenkende bij mijn gebeden ” ( Ef. 1:16 ) want : ” de oogst is de voleinding der wereld ” zegt Mattheus. ( Matt. 13:39 ).