Biddend

Zelfs als we fouten maken en terugkeren tot de Here en ons verootmoedigen, zal Hij naar ons luisteren en ons vergeven. “ en wanneer dan mijn volk, het volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal Ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen “ ( 2 Kron. 7:14 NBV).

Tragedie

Een van de grootste tragedies is, dat zovelen het Woord van God interpreteren op grond van hun ervaringen, inplaats van Gods Woord de baas te laten zijn over hun ervaringen.

Uitspraak

Er worden meer dingen teweeggebracht door gebed, dan deze wereld droomt – Er worden meer dingen NIET in gebed gebracht dan deze wereld droomt. ( Lord Alfred Tennyson )

Communicatieniveaus

In een relatie bestaan 3 communicatieniveaus in het kennen van elkaar: die van het woord, dat van de daad en die van het hart. Het laagste niveau is het natuurlijke of lichamelijke, waarop veel huwelijken gebaseerd zijn, waardoor, wanneer de fysieke aantrekkingspool afneemt, de partners uit elkaar gaan groeien. Het 2de niveau is de verbondenheid met iemands ziel of persoonlijkheid. (zie 1 Sam. 18:1, 2 Sam. 1:26 – David en Jonathan ) Hier is geen fysieke aantrekkingskracht voor elkaar mee gemoeid maar het kennen op zielsniveau. Het hoogste niveau is het geestelijke. (zie 1 Kor. 2:10-12 zoals Paulus Jezus leerde kennen ). Petrus en de andere discipelen kenden Jezus ook zo maar waren ook met Jezus lijfelijk opgetrokken. ( 2 Kor. 5:16 )


Het enige

Bidden is soms wel eens het enige, dat we praktisch voor sommige mensen kunnen doen. Het gebed achterwege laten bij onze  aktiviteiten is liefdeloos en kwetst de Geest van God. ( 1 Sam. 12:20, 23 )

Ons kruis opnemen

“ Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard “ zegt Jezus in Matt. 10:38 NBV. Het dragen van ons kruis zou onze enige zorg moeten zijn, trouw zijn aan waar de Heer ons toe geroepen heeft. Zelfs als het moeilijk is. Zelfs als we het niet begrijpen. Zelfs als we het gevoel hebben dat we niet meer verder kunnen. ( Hebr. 12:1 )