Vertrouwen

Zonder de Here kunnen wij het niet. Zonder ons wil de Here het niet. De aardse machthebbers tonen hun MACHT EN kracht IN DE WERELD, op TV, in de kranten met cijfers en statistieken. Maar de Vader heeft alles aan Jezus onderworpen en aan Zijn voeten gelegd. We zien dit thans nog niet. Maar we zullen het zien. (Hebr. 2:8 ). Durven we alles op het spel zetten, omwille van de grote liefde van onze Here ?. Niet verder denken, alleen maar vertrouwen, dat de Here wel zal zorgen. Alleen maar weten: ik wil mij geheel aan Hem geven. ( Luc. 21:1-4 ).

Bidden is ademhalen

Om ons “geloofsbloed” gezond te houden moeten we flink en diep ademhalen.

De zondige Adam moet eruit en de Heilige Geest uit de tweede Adam, Jezus Christus, moet erin.

Elke dag diep ademhalen doordat we de berg van het gebed beklimmen.

Hoog klimmen geeft al een flinke ademwisseling.Geen berg is zo moeilijk te bestijgen als die van het gebed. 

Volhouden; als alles aan en in je je omlaag wil trekken: Dan opstijgen

tot de Here God ! Juist dat is zo gezond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Onze Here Jezus bracht elke nacht door op de Olijfberg. ( Luc. 21 : 37 – 38 )

Doordenkertje

Blijdschap  is liefde die zich verheugt

Vrede is liefde die rust

 

 

Lankmoedigheid is verdraagzame liefde

Vriendelijkheid is liefde die anderen dient

Goedheid is liefde die het beste zoekt voor anderen

Trouw is liefde die zijn beloften houdt

Zachtmoedigheid is liefde die bewogen is met pijn van anderen

Zelfbeheersing is liefde die regeert

Volle zekerheid

De Schrift zegt dat we: “ in de volle zekerheid mogen zijn dat de Heer bij machte is hetgeen Hij belooft heeft ook te volbrengen “ ( Rom. 4:21 ), en dat we mogen/moeten spreken “ van de grote daden Gods “ ( Hand. 2:11 ).

Een enkel leven

Hij werd in een onbekend dorp geboren, als kind van een plattelandsvrouw. Hij groeide op in weer een ander dorp, waar Hij tot zijn dertigste als timmerman werkte. Toen was Hij drie jaar lang rondtrekkend prediker. Hij heeft nooit een boek geschreven. Hij heeft nooit een ambt uitgeoefend. Hij heeft nooit een gezin of een eigen huis gehad. Hij is niet naar de universiteit geweest. Hij heeft nooit verder gereisd dan 300 kilometer van de plaats waar Hij geboren werd. Hij heeft geen van deze dingen gedaan die men doorgaans in verband brengt met grootsheid. Hij had geen referenties behalve zichzelf. Hij was slecht 33 toen de publieke opinie zich tegen Hem keerde. Zijn vrienden holden weg. Hij werd overgegeven aan Zijn vijanden en onderging een schijnproces. Hij werd tussen twee dieven aan een kruis genageld. Toen Hij stervende was, dollelden zijn beulen om Zijn klederen, het enige bezit dat Hij op aarde had. Toen Hij dood was, werd Hij vanwege het medelijden van een vriend in een geleend graf gelegd. 21 eeuwen zijn gekomenen gegaan, en vandaag is Hij de centrale figuur van het menselijk ras, de leider van de voortschrijding van de mensheid. Al de legers die ooit gemarcheerd hebben, al de marineschepen die ooit gevaren hebben, al de parlementen die ooit gezeteld hebben, al de koningen die ooit geregeerd hebben, hebben bij elkaar het leven van de mens op aarde niet zo beinvloed als dat Ene Enkele Leven.      

Uitspraak

Gezegend.

Geen ander succes in het leven – niet president zijn, of welgesteld zijn, of naar de universiteit gaan, of een boek schrijven, of iets anders, wat ook – haalt het bij het succes van mannen of vrouwen die het gevoel hebben dat ze hun plicht gedaan hebben en dat hun kinderen en kleinkinderen opstaan en hen gezegend noemen. ( Theodore Roosevelt )