JEZUS SPREEKT

Gezegend zijn zij die Mijn stem horen.
Zo dikwijls kan de mens doof zijn voor Mijn stem. 

Leeft, Mijn kinderen, meer in de onzienlijke wereld. 
Daar, wanneer je Mij overpeinst, zal je gehele natuur gevoelig worden voor Mijn zwakste fluistering. 
Ik heb je gezegd en Ik zeg je opnieuw, dat de onzienlijke wereld de werkelijke wereld is. 
Besef meer en meer tijdens je gang door dit aardse leven, dat dit slechts een op stoffelijk niveau gelegen tussenfase is.                         De werkelijke paragraaf, het hoofdstuk, het boek des levens is het leven in de Geest.
Deze zienswijze zal je ideeën over lijden, mislukkingen en het levenswerk hier wijzigen. 
Ze zal je een nieuwe kijk op de dood geven. 
Met de geboorte vangt de tussenfase aan, met de dood eindigt deze. 
Dan terug naar de ware levensgeschiedenis. 
Neem dit in je op.
Als je dat hebt gedaan, zul je diezelfde opvatting krijgen omtrent de verschillende perioden van je aardse leven. 
Tijden van strijd, nederlaag, vreugde, gebrek, werk, rust, succes. 
Behandel ze alle als delen van een tussenfase in het ene, eeuwige leven van geestelijke vooruitgang.

Gepubliceerd door

eugenevandevoort

Wat je probleem, zorg, ziekte ook is. Laat het weten en ik breng het in Jezus'Naam voor de troon van de hemelse Vader. De HEER houdt van jouw en wil dat het jou goed gaat. Dat je gelukkig, gezond èn voorspoedig bent. VERTROUW HEM.