Woord

De gehele wereld zal het weten als de bazuinen zullen weerklinken.

Maar weet dat het dan nog maar het begin is. Christenen moeten beseffen dat nu de tijd dringt en dat alles klaar ligt om uitgevoerd te worden.
Wees waakzaam en keert terug naar de Bron van alle bestaan.
Zoek Mij op en wijdt u toe in overgave en in afhankelijkheid  van Mij.
Reeds lang zou alles al voltrokken zijn geweest maar Mijn kinderen hadden moeite om de ongelovigen aan te spreken en te overtuigen dat Mijn liefde in hun harten al zeerveel heeft gebracht maar zij hebben het niet begrepen.
Ik kom en Ik zal komen want ieder woord dat uit mijn mond komt keert niet ledig terug naar mijn Vader.
Iedere belofte zal zijn uitgevoerd.
Iedere christen zal gaan zien, door geloof, dat voor Mij niets onmogelijk is. Amen.

Gepubliceerd door

eugenevandevoort

Wat je probleem, zorg, ziekte ook is. Laat het weten en ik breng het in Jezus'Naam voor de troon van de hemelse Vader. De Heer houdt van je en wil dat het je goed gaat. Dat je gelukkig, gezond en voorspoedig bent. VERTROUW HEM.