JEZUS SPREEKT

Ik ben uw schild en uw zeer grote beloning.
Bescherm je tegen de stormen des levens. 
Bescherm je zelfs tegen de gevolgen van je eigen fouten en mislukkingen. 
Bescherm je tegen je zwakheid.           Bescherm je tegen zorgen.                   Bescherm je tegen vrees en droefheid. 
Bescherm je tegen de wereld met haar verlokkingen en verleidingen.                      Niet alleen je schild ben Ik, maar je zeer grote beloning.
Niet het loon der volmaaktheid in je leven, want die kun je hier niet bereiken. 
Niet het loon van wat je doet, of van enige verdienste in jezelf. 
Alleen het gevolg of het loon van je zoeken. 
De bevrediging van je verlangen om Mij te vinden. 
Een zeer groot loon. 
Je loon is hetzelfde als dat van de grootste heilige die ooit geleefd heeft. 
Gegeven niet als een overwinningstrofee, niet als een erkenning van verdienste, maar geschonken omdat je de zoeker bent, en Ik, je Heer, degene ben die je zoekt.

Gepubliceerd door

eugenevandevoort

Wat je probleem, zorg, ziekte ook is. Laat het weten en ik breng het in Jezus'Naam voor de troon van de hemelse Vader. De Heer houdt van je en wil dat het je goed gaat. Dat je gelukkig, gezond en voorspoedig bent. VERTROUW HEM.