Woord

Je moet zonder aarzeling Mijn wil gehoorzamen, wil je Mijn zegeningen verwezenlijken. 

Het is een rechte en smalle weg, die voert tot in Mijn Koninkrijk.
Als de mens zich afwendt om zijn eigen wil te doen, dan bevindt hij zich misschien op zijwegen waar Mijn vruchten van de Geest niet groeien, waar Mijn zegeningen niet worden uitgestort.
Je moet eraan terugdenken dat je ernaar verlangd hebt een wereld te helpen, waarvan de smarten je ziel hebben aangegrepen. 
Begrijp je niet dat Ik bezig ben om je gebeden te verhoren?.
De wereld wordt niet altijd geholpen door degene die in het zonlicht wandelt op een met bloemen bestrooid pad. 
Geduldig lijden, beproevingen die moedig gedragen worden, deze tonen de mens een moed die slechts bewaard kan worden door Goddelijke bijstand, zegt Jezus.
<img style="margin: 0px 0.2ex; vertical-align: middle; max-height: 24px;" src="https://mail.google.com/mail/e/1f525&quot; alt="

Gepubliceerd door

eugenevandevoort

Wat je probleem, zorg, ziekte ook is. Laat het weten en ik breng het in Jezus'Naam voor de troon van de hemelse Vader. De Heer houdt van je en wil dat het je goed gaat. Dat je gelukkig, gezond en voorspoedig bent. VERTROUW HEM.