HELPER

Zonder de H. Geest in ons leven, die in Jezus’ogen de kostbaarste van alle gaven is die de hemelse Vader ons wil geven missen we:

– Persoonlijk besef van God’s Liefde.
– Inzicht in wie Christus is.
– Een boodschap die anderen echt kan helpen.
– Het juiste woord in moeilijke omstandigheden 
– Intieme kennis van God’s gedachten.
– Hulp in onze zwakheden.
– Vrijheid van verslaving aan zonde en schadelijke gewoonten.
– Alle gaven van de Geest.
– Alle vrucht van de Geest, die lieflijke eigenschappen van het geestvervulde leven geeft.
– Werkelijke vreugde. Vernieuwing. Leiding van de HEER.
– Genezing ( afgezien van wat ‘ de natuur ‘ of artsen ons kunnen geven.
– Het vermogen ons te richten op de dingen van de Geest en ons daarin te verlustigen.
– Een Voorbidder bij de Vader.
– Het onderpand van het eeuwige leven.

Gepubliceerd door

eugenevandevoort

Wat je probleem, zorg, ziekte ook is. Laat het weten en ik breng het in Jezus'Naam voor de troon van de hemelse Vader. De Heer houdt van je en wil dat het je goed gaat. Dat je gelukkig, gezond en voorspoedig bent. VERTROUW HEM.