Woord

Buig voor Mijn aanspraken.
Gehoorzaam aan Mijn wil, dat is Gods wil, want Mijn SPIJZE was altijd de wil te doen van HEM die Mij gezonden had. 

Door aan die wil te gehoorzamen, deze je eigen te maken, moet al wat je wilt worden toegestaan.
Die wil is scheppend, waarborgt een volmaakt resultaat, en aangezien het Gods wil is (Een en ondeelbaar), verzekert hij de mens van al wat uit God is – liefde, vrede, blijdschap, kracht, in de mate waarin een van Zijn schepselen deze in zich op kan nemen, zegt Jezus.
<img style="margin: 0px 0.2ex; vertical-align: middle; max-height: 24px;" src="https://mail.google.com/mail/e/1f525&quot; alt="

Gepubliceerd door

eugenevandevoort

Wat je probleem, zorg, ziekte ook is. Laat het weten en ik breng het in Jezus'Naam voor de troon van de hemelse Vader. De Heer houdt van je en wil dat het je goed gaat. Dat je gelukkig, gezond en voorspoedig bent. VERTROUW HEM.