Woord

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
Vanwaar zal mijn hulp komen?.
Mijn hulp is van de Here, 
die hemel en aarde gemaakt heeft.
(Psalm 121:1,2).
Ja!. Hef altijd je ogen op, van het vuile en lage en verkeerde van de aarde, naar de bergen des Heren.                                                         Hef vanuit de armoede je ogen op naar de Here om hulp. 

Hef in zwakke momenten je ogen op naar de bergen des Heren.
Train je oog door het steeds op die verte te richten. 
Train het steeds meer en steeds verder te zien, totdat de bergtoppen in de verte je bekend voorkomen.
De bergen des Heren. 
De bergen, vanwaar je hulp komt.                Een verschroeide aarde kijkt op naar de bergen vanwaar de rivieren, de stromen, het leven komt. 
Kijk jij daarom ook naar de bergen.              Van die bergen komt hulp. 
Hulp van de Heer – die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zie dus voor al je geestelijke noden op naar de Heer, die de hemel gemaakt heeft, en zie voor al je tijdelijke noden op naar Mij, aan wie dit alles toebehoort, de Heer, die de aarde gemaakt heeft, zegt Jezus.
<img style=”margin: 0px 0.2ex; vertical-align: middle; max-height: 24px;” src=”https://mail.google.com/mail/e/1f525&#8243; alt=”

Gepubliceerd door

eugenevandevoort

Wat je probleem, zorg, ziekte ook is. Laat het weten en ik breng het in Jezus'Naam voor de troon van de hemelse Vader. De Heer houdt van je en wil dat het je goed gaat. Dat je gelukkig, gezond en voorspoedig bent. VERTROUW HEM.