Woord

De vrede van God bevindt zich dieper dan alle kennis van ’s werelds verstandigsten. 

In dat kalme rijk van de Geest, waar allen wonen die worden geleid door Mijn Geest, daar kunnen alle geheimenissen worden geopenbaard, alle verborgen Koninkrijkswaarheden worden getoond en geleerd.
Leef daar, en waarheid dieper dan alle kennis zal je worden geopenbaard.
Hun gedachtengangen zijn uitgegaan in de gehele wereld – zo plant de invloed zich voort, in steeds breder kring, van hen die dicht bij Mij leven.
Neem de tijd om met Mij te zijn.                 Acht alle dingen schade, opdat je Mij moge bezitten, zegt Jezus.

<img style="margin: 0px 0.2ex; vertical-align: middle; max-height: 24px;" src="https://mail.google.com/mail/e/1f525&quot; alt="

Gepubliceerd door

eugenevandevoort

Wat je probleem, zorg, ziekte ook is. Laat het weten en ik breng het in Jezus'Naam voor de troon van de hemelse Vader. De Heer houdt van je en wil dat het je goed gaat. Dat je gelukkig, gezond en voorspoedig bent. VERTROUW HEM.