Woord

Ook nu  in deze  woelige  tijd  op  aarde,  kijk  Ik uit,  aan  wie  Ik  mijn  goddelijke  LIEFDE  kan geven. 

Moeilijke  tijden geven  Mij  veel  meer  de  gelegenheid  nabij te  zijn  bij de  lijdende  mens. 
Ik  kan je  begrijpen  omdat  Ik  die  ultieme  weg  van  het  lijden heb  afgelegd  en volbracht. 
Vergeet  niet:  dat  Ik  niets  misdaan  had, maar  dat Ik  van  die  moeilijkheden,  voortkomende  uit  religie, gebruik kon  maken  om  Mij  over  te  geven,   bewust,  om  een  ieder te  helpen  los  te  komen  van  het eeuwig  durende  lijden dat  velen  te  wachten staat. 
Al  Mijn  liefde  heb Ik  gebruikt  om  Mijzelf  te geven,  dat  u, ieder in  het  bijzonder,  alles zou  kunnen ontvangen wat  Ik  voor  je  heb.  
Het  eeuwige  leven. 
Vergeet  niet:  dat  het  ontvangen kan volgen  als  je  Mij  eerst  ontvangt,  ook  zoals Ik  ben!. 
LIEFDE  …  LIEFDE  … LIEFDE  !.  
DE  VOLMAAKTE  LIEFDE  DIE  ALLE  VREES  UITDRIJFT. 
Amen. 

Gepubliceerd door

eugenevandevoort

Wat je probleem, zorg, ziekte ook is. Laat het weten en ik breng het in Jezus'Naam voor de troon van de hemelse Vader. De HEER houdt van jouw en wil dat het jou goed gaat. Dat je gelukkig, gezond èn voorspoedig bent. VERTROUW HEM.