Woord

Alles wat er gebeurt in de wereld is er om uw ogen te openen.  

Zie je niet dat er grote spanning heerst die mensen niet kunnen begrijpen!.

Wanneer ze Mij niet kennen zal het voor hen zeer duister worden.

De natuur laat zien dat er beroering komt die niet te stuiten is.  

Besef dat de tijd begint te korten en dat een ieder Mijn liefde nodig zal hebben om stand te houden.

De wereld is in verval, de maat van verwarring wordt steeds groter.

Het is helaas een zwakke en ontaarde wereld.

Maar Mijn kinderen moeten beseffen en geloven dat Mijn liefde nooit zal ophouden te bestaan zelfs ook niet in de moeilijkste tijden. 

Zie naar Mij en kom dicht bij Mij, want alleen zal het niet gaan.

Mijn kracht zal openbaar in je moeten worden door de Heilige Geest. 

Het besef moet groeien van het zoon- en dochterschap van Mijn kinderen.                            Weet dat Ik uitzie naar nog zo velen die Mij nog niet kennen.

Ga en vertel hen het goede nieuws. Amen 

Gepubliceerd door

eugenevandevoort

Wat je probleem, zorg, ziekte ook is. Laat het weten en ik breng het in Jezus'Naam voor de troon van de hemelse Vader. De Heer houdt van je en wil dat het je goed gaat. Dat je gelukkig, gezond en voorspoedig bent. VERTROUW HEM.