Jezus spreekt

Vervolmaak jezelf.
Volmaakt zoals Mijn Vader in de hemel volmaakt is. 

Dat houdt in een levensstrijd, een niet eindigende groei. 
Steeds naarmate je voortgang boekt, een grotere gewaarwording van Mijn Vader. 
Meer strijd en meer groei. 
Bovenal een groeiende behoefte aan Mij en aan Mijn ondersteunende hulp. 
Ik kwam om een Koninkrijk van voortgaande groei te stichten.                                   Helaas, hoe velen van Mijn volgelingen menen dat al wat hen te doen staat is Mij als hun Heiland te aanvaarden. 
Dat is slechts een eerste stap.
Mijn Koninkrijk is geen plaats van stagnatie. 
Het is maar al te zeer een plaats van vooruitgang. 
Je hebt de eeuwigheid nodig om de eeuwige Geest te verstaan, zegt Jezus.
Amen.

Gepubliceerd door

eugenevandevoort

Wat je probleem, zorg, ziekte ook is. Laat het weten en ik breng het in Jezus'Naam voor de troon van de hemelse Vader. De Heer houdt van je en wil dat het je goed gaat. Dat je gelukkig, gezond en voorspoedig bent. VERTROUW HEM.