Woord

De Geest spreekt.

Het is nu de tijd voor meer openbaring en meer openheid, want wie kent Mij nu werkelijk en aan wie kan Ik Mijn woorden bekend maken, wie heeft er nog tijd?.
De tijd dringt en gaat snel.           Gelukkig degenen die in Mijn voetsporen willen treden en een diep verlangen koesteren naar het meerdere van Mij, zij laten zich niet beïnvloeden door allerlei wind van leer, maar zijn standvastig.  
Het zijn werkers van het laatste uur en wachten op de late regen, want er volgt nog een oogst die binnen gehaald gaat worden.
Daarom klinkt Mijn roep tot degene die twijfelen heen en weer geslingerd worden.
Kom!.                                                 Sta op, maak ernst met de dingen van Mijn koninkrijk, laat alle lauwheid en passiviteit varen, neem de tijd om Mij en Mijn Woord  te onderzoeken.                Laat er een diep intens verlangen zijn Mij beter te leren kennen, dan zal ik Mij laten kennen zodat er meer kracht en openbaring komt in een ieders leven.
Ontwikkel een diep verlangen om in Mijn aanwezigheid te vertoeven en verslap niet en durf de strijd te ondergaan die hiermede gepaard gaat.
Wees heilig, want Ik ben Heilig.             De Geest die Ik een ieder schenk die tot geloof komt is niet passief maar actief, het is mijn Heilige Geest die tot jou spreekt, je alles te binnen zal brengen en doen verwonderen.
Want Ik leef en je zult ten volle leven en genieten van mooie dingen en goede werken die Ik ga doen door een ieder die zich heeft laten vormen naar het beeld van de Zoon, Jezus.
Amen. Amen.
<img style="margin: 0px 0.2ex; vertical-align: middle; max-height: 24px;" src="https://mail.google.com/mail/e/1f525&quot; alt="

Gepubliceerd door

eugenevandevoort

Wat je probleem, zorg, ziekte ook is. Laat het weten en ik breng het in Jezus'Naam voor de troon van de hemelse Vader. De HEER houdt van jouw en wil dat het jou goed gaat. Dat je gelukkig, gezond èn voorspoedig bent. VERTROUW HEM.