Danken

DANKT ONDER ALLES, WANT DAT IS DE WIL GODS IN CHRISTUS JEZUS TEN OPZICHTE VAN U ( 1 Thess. 5:18 ). Dit vers zegt niet: “ Alles wat er gebeurt is Gods wil in Christus Jezus voor u, dus dank Hem voor alles “, maar wel: “ Dank onder alles – want juist die geest van dankzegging is Gods wil in Christus Jezus voor u “. Wat de situatie ook is, hoe uitzichtloos misschien, wij moeten de Here prijzen, echter niet voor wat ons overkomt, of voor wat Hij toelaat in ons leven, maar omdat Hij groter is dan de omstandigheden en dat Zijn liefde ons de overwinning in de beproeving garandeert. ( Ef. 5:20 )

Gepubliceerd door

eugenevandevoort

Wat je probleem, zorg, ziekte ook is. Laat het weten en ik breng het in Jezus'Naam voor de troon van de hemelse Vader. De Heer houdt van je en wil dat het je goed gaat. Dat je gelukkig, gezond en voorspoedig bent. VERTROUW HEM.