Bidt zonder ophouden.

” Het einde aller dingen is nabij gekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter opdat gij kunt bidden ” zegt Petrus ( 1 Petr. 4:7 ). Paulus zegt: ” ter voorbereiding van de volheid der tijden ” ( Ef. 1:10 ), en ” u gedenkende bij mijn gebeden ” ( Ef. 1:16 ) want : ” de oogst is de voleinding der wereld ” zegt Mattheus. ( Matt. 13:39 ). 

Gepubliceerd door

eugenevandevoort

Wat je probleem, zorg, ziekte ook is. Laat het weten en ik breng het in Jezus'Naam voor de troon van de hemelse Vader. De Heer houdt van je en wil dat het je goed gaat. Dat je gelukkig, gezond en voorspoedig bent. VERTROUW HEM.