Bidden, zoeken, kloppen.

Lees Lucas 11: vers 1 tot 13.” Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden.” staat in Luc. 11:9. Dit is een woord van Jezus. Jezus zei dat tegen Zijn discipelen, Zijn volgelingen, heel gewone mensen. Die de wereld door moesten, dezelfde wereld, waar wij ook in leven, met alle moeilijkheden en soms vervelende dingen, die wij ook wel kennen. Maar het geeft tegelijk de kracht aan, waardoor we die moeilijkheden aankunnen om ze te overwinnen. We moeten niet uit de weg gaan voor alles, wat ons onze vreugde dreigt af te nemen en wat ons beroven wil van de blijdschap van ons geloof.Dan moeten we doen, wat de Heiland hier zegt: BIDDEN, ZOEKEN, KLOPPEN !.We moeten BIDDEN. Dat wil zeggen, dat we niet moeten bedelen, dat we niet met de vuist op tafel moeten eisen, dat we niet op God moeten toekruipen als een geslagen hond naar zijn baas. Maar dat we moeten vragen, zoals een kind iets aan zijn vader vraagt. En dan maar niet eventjes. Als God niet dadelijk hoort, als er niet dadelijk contact is, de hoorn boos neerleggen op de haak. Maar volhouden, al maar door.Blijven vragen, blijven smeken, volhardend.We moeten ZOEKEN. Dat wil zeggen, dat we alles bij elkaar speuren, wat God bewegen kan om te verhoren. Zijn beloften, Zijn genade, Zijn liefde, die de zonde verzoent en leven garandeert, leven hier op aarde midden in de stoffelijke nood, leven ook straks, als het aardse leven voorbij is.We moeten KLOPPEN. Aanhouden kloppen. Want we moeten binnen!. In het huis van Gos gunst, waar we alleen maar gelukkig kunnen zijn. Dan worstelen we met de Here, waarbij het er om gaat: er op of er onder. ” Ik zal U niet laten gaan, tenzij Gij mij zegent.” zei Jacob in Genesis 32:26. Dan is er verhoring. Niet om onzentwil, maar om Christus’ Wil. Want Hij heeft het beloofd. En Zijn beloften zijn ” JA” en ze zijn “AMEN”.

Gepubliceerd door

eugenevandevoort

Wat je probleem, zorg, ziekte ook is. Laat het weten en ik breng het in Jezus'Naam voor de troon van de hemelse Vader. De Heer houdt van je en wil dat het je goed gaat. Dat je gelukkig, gezond en voorspoedig bent. VERTROUW HEM.